ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน รัก ภูมิใจในท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อมูลส่วนตัว: ChaunceyMa
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.humanamente.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=15770
หลักแหล่ง: Switzerland, Rohrbach
ความสนใจพิเศษ: Cricket

ลายเซ็น:
My webpage ... cheap unlimited internet

ข้อมูลเพิ่มเติม::
22 years old Drug and Liquor Counsellor Mohammad from Scarborough, likes sal*****er aquariums, internet providers and.


My blog post - cheap unlimited internet


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย ChaunceyMa:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย ChaunceyMa:


ข้อความท้ายเว็บ