ผู้บริหารสถานศึกษา

นายวีรพล ธิกะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน รัก ภูมิใจในท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อมูลส่วนตัว: JeanneHelm
โฮมเพจส่วนตัว: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/webhosting123/index.html
หลักแหล่ง: Australia, Smoko
ความสนใจพิเศษ: Table football, Conlanging

ลายเซ็น:
Have a look at my web site; website hosting free html; redirected here,

ข้อมูลเพิ่มเติม::
58 yr old Radiation Oncologist Paxman from Iberville,
enjoys airsofting, web hosting and volunteer.


My web site ... website hosting free html;
redirected here,


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย JeanneHelm:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย JeanneHelm:


ข้อความท้ายเว็บ