“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน รัก ภูมิใจในท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อมูลส่วนตัว: NatishaHin
โฮมเพจส่วนตัว: http://www.konacoffeebelt.com
หลักแหล่ง: Switzerland, Oberwil Im Simmental
ความสนใจพิเศษ: Inline Skating, People watching

ลายเซ็น:
Check out my weblog - coffee beans

ข้อมูลเพิ่มเติม::
Coffee Cherry Harvesting

What we refer to as coffee beans are in reality
seeds from cherry-like fruits.


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน


ความเห็น ทั้ง 10 โดย NatishaHin:


การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย NatishaHin:


ข้อความท้ายเว็บ